Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho Bất động sản được thành lập

to-cong-tac-thao-go-kho-khan-cho-bat-dong-san-duoc-thanh-lap

Trong quyết định số 1435/QĐ-TTg Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác về việc rà soát, kiểm tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại địa phương và tổ chức.

Thành phần Tổ công tác

Bao gồm:

  • Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng bộ Xây dựng
  • Tổ phó: Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ xây dựng
  • Thành viên gồm có: Ông Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công An; Ông Nguyễn Cao  Lục – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Lê Minh Ngân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Nhiệm vụ của Tổ công tác khi thành lập là đôn đốc, rà soát, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai xây dựng dự án Bất động sản. Chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến việc triển khai dự án bất động sản với những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Với những nội dung vượt ngoài thẩm quyết của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác tổng hợp, tham mưu đế Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp thuộc thẩm quyền giải quyết vướng mắc.

Nhiệm vụ đôn đốc, điều tra, tổng hợp các khó khăn liên qua đến việc triển khai dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của địa phương, ngành, bộ.

Nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế pháp luật liên quan đến Bất động sản.

Ngoài ra Thủ tưởng Chính phủ còn chỉ đạo, đề ra một số nhiệm vụ phân công trực tiếp đến Tổ công tác.

Tổ công tác được quyền yêu cầu các doanh nghiệp, các thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các cơ quan ngang bộ cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan và báo cáo đến các dự án bất động sản gặp khó khăn trong thủ tục pháp lý.

Tổ công tác còn được quyền thực hiện nhiệm vụ mời lãnh đạo, tổ chức có liên quan phối hợp và tham vấn trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

ESY HOUSE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *