ESY House là công ty bất động sản là một nhà cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. ESY House còn là nhà phát triển, tư vấn phát triển dự án, là đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín (R&D) được các chuyên gia, chủ đầu tư đánh giá cao.

Sản phẩm

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

Charm Hồ Tràm Resort

Charm Resort Hồ Tràm

Giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn, thanh toán 15% đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay 70%

 Đối tác