Green Center By West Lakes Golf & Villas Chinese version

Green Center By West Lakes Golf & Villas

Green Center By West Lakes Golf & Villas 作為西湖高爾夫球場城市綜合體的一部分,精心規劃的面積達20公頃——一個佔地75公頃的現代化別墅區,地理位置優越。 Green Center 以西貢西部地區為重點的高級房地產項目和基礎設施,引領全球新趨勢,, 幫助 Green Center 該地區最有價值的。 擁有國際標準的 27 洞高爾夫球場集群,以及毗鄰繁忙商業街的便利設施,多元化的服務承諾帶來優越的生活空間。幫助在不久的將來增加價值。

Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas Green Center By West Lakes Golf & Villas

ESY HOUSE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *